PLENG
2011 Konkurs na najlepszą realizację  'Przyjazna przestrzeń publiczna' w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2011; I nagroda w kategorii 'Obiekt lub zespół mieszkaniowy jednorodzinny' za Dom w Chwałowicach  

2009 Konkurs na przebudowę i rozbudowę Teatru Lalki i Aktora w Opolu; II nagroda

 
2008 Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego w Nysie; wyróżnienie  
2008 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Dworca Głównego we Wrocławiu; III nagroda  
2007 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Placu Społecznego we Wrocławiu; III nagroda  
2005 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Centrum Południowego we Wrocławiu; II nagroda